Cf
98
Kalifornium
(Californium)
[251]
zpět na tabulku

Kalifornium

skupina 3
perioda 7
blok f
kovový charakter Aktinoidy
atomová hmotnost 0
elektronegativita 1,2
radioaktivní izotopy 20
je radioaktivní ano
teplota tání 0 °C
teplota varu 0 °C
hustota při 20 °C 15,1
atomový poloměr 0
běžná oxidační čísla 3,4