At
85
Astat
(Astatine)
[210]
teplota tání: 302 °C
teplota varu: 337 °C
zpět na tabulku

Astat

skupina 17
perioda 6
blok p
kovový charakter Kovy
atomová hmotnost 0
elektronegativita 1,96
radioaktivní izotopy 24
je radioaktivní ano
teplota tání 302 °C
teplota varu 337 °C
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5
elektronová konfigurace zkrácená [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
atomový poloměr 127
běžná oxidační čísla -1,1,3,5,7