Ar
18
Argon
(Argon)
39,948
teplota tání: -189,2 °C
teplota varu: -185,7 °C
zpět na tabulku

Argon

Argon objevil roku 1785 anglický chemik Henry Cavendish, když zkoumal složení vzduchu a zjistil nesrovnalost v atomové hmotnosti dusíku.