Xe
54
Xenon
(Xenon)
131,293
teplota tání: -111,9 °C
teplota varu: -107,1 °C
zpět na tabulku

Xenon

skupina 18
perioda 5
blok p
kovový charakter Vzácné plyny
atomová hmotnost 131,293
elektronegativita 0
stabilní izotopy 9
je radioaktivní ne
teplota tání -111,9 °C
teplota varu -107,1 °C
hustota při 20 °C 0,00449
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6
elektronová konfigurace zkrácená [Kr] 4d10 5s2 5p6
atomový poloměr 108
běžná oxidační čísla 2,4,6