Na
11
Sodík
(Natrium, Sodium)
22,9898
teplota tání: 97,81 °C
teplota varu: 882,9 °C
zpět na tabulku

Sodík

skupina 1
perioda 3
blok s
název skupiny alkalické kovy
kovový charakter Alkalické kovy
atomová hmotnost 22,9898
elektronegativita 1,01
stabilní izotopy 1
je radioaktivní ne
teplota tání 97,81 °C
teplota varu 882,9 °C
hustota při 20 °C 0,97
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s1
elektronová konfigurace zkrácená [Ne] 3s1
atomový poloměr 190
běžná oxidační čísla 1