Ho
67
Holmium
(Holmium)
164,9303
teplota tání: 1474 °C
teplota varu: 2695 °C
zpět na tabulku

Holmium

skupina 3
perioda 6
blok f
kovový charakter Lanthanoidy
atomová hmotnost 164,9303
elektronegativita 1,1
stabilní izotopy 1
je radioaktivní ne
teplota tání 1474 °C
teplota varu 2695 °C
hustota při 20 °C 8,78
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f11 6s2
elektronová konfigurace zkrácená [Xe] 4f11 6s2
atomový poloměr 226
běžná oxidační čísla 3